Alexander Berzin – Czym jest tantra?

„Słowo tantra oznacza bezustanny strumień ciągłości. Ten bezustanny strumień funkcjonuje na trzech poziomach: jako podstawa, ścieżka i rezultat. Na poziomie podstawy ów strumień jest naszym umysłem – dokładnie mówiąc, jego najsubtelniejszym poziomem, znanym jako pierwotne, przejrzyste światło – który zapewnia ciągłość przez wszystkie nasze żywoty. Jak czysty laserowy promień przejrzystości i świadomości, niesplamiony przez niesubtelne oscylacje konceptualnych myśli albo przeszkadzających emocji, stanowi podstawę każdej chwili doświadczenia, niezależnie od tego, czy jesteśmy na jawie czy śnimy. Jeśli umysł porównać do zawsze włączonego radia, to ów najsubtelniejszy poziom jest podobny do samego faktu jego funkcjonowania. Radio działa, kiedy zmienia się stację, pomiędzy zakresami, i gdy dostraja się je do nowej częstotliwości. Podobnie, nasz najsubtelniejszy umysł nigdy się nie wyłącza i dlatego stanowi podłoże doświadczenia śmierci, bardo (stanu między odrodzeniami) oraz poczęcia nowego życia. Żadna stacja, głośność, chwilowe zakłócenia odbioru nie wpływają na fakt, że radio przez cały czas jest włączone. Podobnie, ani rodzaj odrodzenia, intensywność doświadczenia, ani nawet „przemijające splamienia” przechodzących myśli czy nastrojów nie mają wpływu na nasz umysł przejrzystego światła. Ten najsubtelniejszy umysł przechodzi nawet do stanu buddy i stanowi podstawę osiągnięcia oświecenia.

Co więcej każdy strumień ciągłości, zarówno przed oświeceniem jak i po jego osiągnięciu, jest indywidualny. Poszczególne radia nie są tym samym radiem, chociaż każdy odbiornik funkcjonuje tak samo. Nie ma zatem czegoś takiego jak uniwersalny umysł przejrzystego światła czy podstawowa tantra, w której współuczestniczy każdy z naszych umysłów.

Drugi poziom tantry, bezustanny strumień ścieżki, odnosi się do specyficznej metody stania się buddą, mianowicie do medytacyjnych praktyk z wykorzystaniem form buddów. metoda ta czasem nazywana jest „jogą bóstwa”. Trzeci poziom, bezustanny strumień rezultatu jest nieskończoną ciągłością ciał buddy, jakie uzyskujemy wraz z oświeceniem. Ażeby moc w pełni pomagać innym potrzeba ciał – czyli zbiorów wiedzy, mądrości, doświadczenia i form – odpowiedni dla każdej istoty i sytuacji. W skrócie, tantra oznacza nieskończony strumień praktyki z formami buddy w celu oczyszczenia naszego bezustannego umysłu-strumienia z jego chwilowych splamień, po to, aby osiągnąć na jego bazie, bezustanny strumień ciał buddy. Teksty, które umawiają te tematy, również nazywają się tantrami”.

Alexander Berzin – INICJACJA KALACZAKRY (strony 22-23, wydawnictwo A)