Padmasambhawa – dziesięć rad

„Bez względu na to, w jakie działania się angażujesz, nie rób niczego niedharmicznego, co nie stałoby się nagromadzeniem zasługi i mądrości.

Nie pragnij niczego oprócz wszechwiedzącego stanu buddy i przynoszenia pożytku czującym istotom.

Nie przywiązuj się do niczego. przywiązanie jest samo w sobie źródłem niewoli.

Nie krytykuj innych nauk i nie wyrażaj się lekceważąco o ludziach. Wszystkie nauki są ostatecznie nierozdzielne jak smak soli.

Nie krytykuj któregokolwiek z wyższych lub niższych pojazdów. Są one identyczne jako droga służąco do podróży, tak jak stopnie schodów.

Nie jesteś w stanie poznać drugiej osoby, jeśli nie posiadłeś umiejętności jasnowidzenia. Nie krytykuj więc innych.

Wszystkie czujące istoty są z natury spontanicznie doskonałymi buddami; posiadają istotę oświecenia. Nie badaj wad czy złudzeń innych ludzi.

Nie analizuj ograniczeń innych. Sprawdź jak możesz zmienić własne.

Nie badaj niedociągnięć innych, ale swoje własne.

Największym złem jest utrzymywanie religijnych uprzedzeń i krytykowanie innych ludzi, nie poznawszy ich umysłów. Porzuć więc uprzedzenia, traktując je jak truciznę”.

Padmasambhawa – NAUKI DAKINI (strony 48-49, wydawnictwo NORBU)