I Panczen Lama – MAHAMUDRA PUSTKI

„Naucza się: „Napnij silnie (swoją uwagę i pamięć) i medytuj w zrelaksowany sposób. Dzięki temu powinieneś uspokoić swój umysł”. Gdzie indziej mówi się, ze jeśli twój umysł, który poprzednio został zbyt silnie ściągnięty szczypcami pamięci i czujności, zostanie nieco poluzowany, to nie będzie wątpliwości, że uwolnisz go od tego pobudzenia. Zostało więc wyjaśnione, że powinieneś zrelaksować swój umysł i medytować, nie pozwalając mu na wędrowanie.

Bez względu na to, jakie uboczne myśli pojawią się w umyśle podczas tego typu medytacji, powinieneś wystarczająco długo obserwować ich naturę, aby odkryć, że przechodzą i znikają. Pozostanie wówczas w tobie świadomość przejrzystego stanu umysłu w jego całkowitej nagości. Ponadto, kiedykolwiek znajdujesz się w tym medytacyjnym stanie wolnym od mentalnego wędrowania i badasz intensywnie swój umysł (pytając siebie „czym jest mój umysł”), jego naga przejrzystość pojawi się wyraźnie, niezaciemniona przez myśli. Temu stanowi, w którym nie dostrzega się podstawowej różnicy pomiędzy tymi dwoma metodami stabilizacji umysłu, medytujący nadali nazwę Połączenie Dwóch Podejść.

Inna metoda uspokajania umysłu polega na nieblokowaniu wszelkich ubocznych myśli, które powstają, lecz skoncentrowaniu się na naturze ciągu myśli, jaki powstaje i próbie zrozumienia go. To, co się wydarza, jest jak przykład schwytanego do klatki gołębia, którego uwalnia się na środku oceanu. Jak stwierdza fragment z pisk: „Ptak, który wylatuje ze statku na środku oceanu, latając tu i tam, musi w końcu powrócić na statek, który opuścił”.

Praktykując metody takie ja te, osiągniesz w swojej medytacji nieprzesłonięty przez nic, przejrzysty stan umysłu”.

Panczen Lama I – WIELKA PIECZĘĆ PUSTKI (Biblioteczka Buddyjska vol. 63, strona 14, tłumaczenie Jacek Sieradzan, )