Thinlei Norbu – znaczenie mantry OM MANI PADME HUM

„Wyjaśnienie sześciosylabowej mantry „Om Mani Pad me Hum” jest następujące:

OM zamyka bramę cierpienia wynikającego z odrodzenia się w światach bogów. Cierpienie bogów polega na widzeniu swojego upadku z boskich światów. jego źródłem jest duma.

MA zamyka bramę cierpienia wynikającego z odrodzenia się w światach walczących bogów (asurów). Cierpienie asurów wynika z bezustannej walki. Jego źródłem jest zazdrość.

NI zamyka bramę cierpienia wynikającego z odrodzenia w świecie ludzi. Cierpienie ludzi polega na narodzinach, chorobach, starości i śmierci. Jego źródłem jest pożądanie.

PAD zamyka bramę cierpienia wynikającego z odrodzenia się w świecie zwierząt. Cierpieniem zwierząt jest tępota, wzajemne polowanie na siebie, bycie zabijanym przez człowieka dla mięsa, skór itd., bycie zwierzęciem pociągowym. Jego źródłem jest głupota.

ME zamyka bramę cierpienia wynikającego z odrodzenia się w świecie głodnych duchów. Cierpienie duchów polega na doczuwaniu głodu i pragnienia. Źródłem tego cierpienia jest chciwość.

HUM zamyka bramę cierpienia wynikającego z odrodzenia się w świecie piekielnym. Cierpieniem piekieł jest gorąco i zimno. jego źródłem jest nienawiść i gniew”.

Thinlei Norbu – ZŁOTY KLUCZYK (strony 98-99, tłumaczenie Przekład Tomasz Przewrocki, Tomasz Merta)