Czagdud Tulku – mucha w butelce

„Nasze doświadczenie w nie kończącym się ciągu samsarycznego cierpienia można porównać do muchy uwięzionej w butelce. Owad, próbując się wydostać, lata we wszystkich kierunkach, lecz nie znajduje drogi wyjścia. Przyjęcie schronienia z intencją osiągnięcia dla pożytku wszystkich istot jest jak usunięcie kapsla z owej butelki. Mucha może nie znaleźć wyjścia od razu – w końcu jednak je odnajdzie i uwolni się. Kiedy już przyjmiemy ślubowanie schronienia, możemy być pewni, ze samsaryczne cierpienie kiedyś się dla nas skończy”.

Czagdud Tulku – BRAMY BUDDYJSKIEJ PRAKTYKI (strona 126)