Ajahn Brahm – Przyczyna i skutek

Dzięki medytacji i wyciszeniu uzyskujesz dostęp do ukrytych głęboko danych, które mogą dać ci wgląd w związki przyczynowo-skutkowe. Wiele nauk Buddy dotyczy zrozumienia przyczyny i skutku, jak również tego, dokąd doprowadziły pewne zdarzenia oraz dlaczego do nich doszło. Gdy zaistnieje jakiś problem, jako uczniowie Buddy, jesteśmy w stanie go dokładnie przeanalizować. Używamy naszego rozumu i doświadczenia, aby dowiedzieć się, skąd się ów problem wziął i dokąd prowadzi. Jeśli widzimy, że prowadzi on do negatywnego lub szkodliwego stanu ciała i umysłu, to wiemy, że to coś jest niezdrowe i nie wiąże się z mądrością. Następnie badamy całą trudność, cofając się w czasie, aby dostrzec proces, podczas którego powstał omawiany problem.

Gdy masz wystarczająco dużo użyczliwienia, spokoju i mądrości, możesz zobaczyć cały szereg przyczyn i skutków. Dzięki temu zrozumiesz, skąd pochodzą gniew, poczucie winy, depresja i lęk oraz dostrzeżesz, jak mogły one w tobie wzrastać”.

Ajahn Brahm – MEDYTACJA BUDDYJSKIEGO MNICHA (strona 17)