Duddziom Rinpocze – Niezależność

„Cokolwiek ludzie powiedzą o was, obojętnie dobrze czy źle, powstrzymujcie się od zaprzeczania lub potwierdzania, nie wiążcie z tym nadziei ani obaw, nie wierzcie w to. Kultywujcie brak zainteresowania. Niech mówią, co im się żywnie podoba, tak jakby mówili o kimś, kto umarł i został pochowany.

Tylko prawdziwi nauczyciele – a to wyklucza waszych rodziców – mogą nam mówić, co mamy robić. Zachowajcie więc niezależność i nie dajcie się nikomu wodzić za nos”.

Duddziom Rinpocze – MOUNTAIN DHARMA (strony 28-29, tłumaczenie z angielskiego Miłosz Rynarzewski)

„Whatever people might say about you, good or bad, refraning from denial or afiramtion, without attaching hopes or fears to it, don’t belive it. Cultivate disinterest. Let them say whatever they like, as if they were talking about someone dead and buried.

Only real teachers – and that exludes both your parents – can tell us what to do. So keep your independence and don’t let anyone lead you by the nose”.

Duddziom Rinpocze – MOUNTAIN DHARMA (pages 28-29, translation Keith Dowman)