Gendyn Rinpocze – Miłująca dobroć i współczucie

„Czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, nigdy nie powinniśmy oddalać się w duchu od podstawowych zalet, jakimi są miłująca dobroć i współczucie. Miłująca dobroć to pragnienie, aby wszystkie istoty osiągnęły stan pełnego i ostatecznego szczęścia. Współczucie jest życzeniem, aby wszystkie istoty mogły wyzwolić się od cierpienia i uczynków powodujących cierpienie.

Powinniśmy stale zadawać sobie pytanie o to, co dzieje się w naszym umyśle i potrafić dojrzeć we wszelkich okolicznościach nasza motywację. Czy rzeczywiście powoduje nami chęć przyjścia innym z pomocą, czy też być może za ich pomocą usiłujemy osiągnąć osobiste zadowolenie? Badanie siebie w ten sposób jest bardzo ważne, gdyż inaczej możemy dopuścić się nadużycia. Wierząc, że działamy z właściwą postawą umysłu, w sposób przynoszący korzyści, w rzeczywistości będziemy działać powodowani egoistycznymi względami. Podjęcie tak rygorystycznego dochodzenia, bez z góry przyjętych założeń co do naszych motywacji, jest koniecznym wstępem do działania.

Obserwując co dzieje się, gdy myślimy tylko o nas samych i działamy we własnym interesie, zdajemy sobie sprawę, że nasze działania podtrzymują i wzmacniają egoistyczną fiksację odpowiedzialną za to, ze błądzimy w cyklu istnienia. Jesli nasze działanie skierowane jest jedynie na podtrzymywanie i wzmacnianie tej fiksacji, nieuchronnie przynosi ono cierpienie. Dlatego tak ważne jest rozwinięcie w sobie stałej woli tropienia i zmniejszania tego egoistycznego chwytania. W tym celu oddajmy całkowicie nasze ciało, umysł i mowę działaniu dla dobra innych. Spróbujmy wyrzec się wszelkich form osobistej satysfakcji i jakiegokolwiek szkodzenia innym.

Naprawdę podstawową sprawą jest troskliwe nadanie własnego umysłu i nieustanne stawianie sobie pytania, czy rzeczywiście pomagamy innym, czy może usiłujemy nimi manipulować i wykorzystywać do swoich celów. Postępując w ten sposób, gdy tylko odkryjemy w sobie negatywną postawę, możemy natychmiast wpłynąć na nią i rozwijać coraz pełniejszą altruistyczną motywację. Jeśli jednak chcemy pomagać innym, nie pozbywszy się swoich egoistycznych skłonności, taka próba z góry skazana jest na niepowodzenie. Dlatego też, aby pożyteczne zalety rzeczywiście mogły się rozwinąć, konieczne jest wyzwolenie umysłu ze wszystkich, krępujących go negatywnych skłonności.

Miłująca dobroć nie kończy się jedynie na intencjach. Powinna się ona wyrażać w czynach i dlatego należy nauczyć się praktykować. Polega ona na ćwiczeniu naszego ciała, mowy i umysłu w spełnianiu szlachetnych uczynków, których pozytywne skutki ofiarujemy wszystkim istotom, aby stanowiły dla nich pomoc w jak najszybszym osiągnięciu przebudzenia. Jesteśmy w ten sposób pewni, że nasza dobra intencja przekłada sie rzeczywiście na czyny i korzyści dla wszystkich istot”.

Gendyn Rinpocze – MAHAMUDRA (strony 31-32, wydawnictwo A)

Książkę można kupić tutaj:

http://mantra-komis-antykwariat.pl/produkt/gendyn-rinpocze-mahamudra/