Wspólne oświadczenie obu Karmapów

„WSPÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REINKARNACJI KUNZIGA SZAMARA RINPOCZEGO

4 grudnia 2023 roku

Tradycja rozpoznawania inkarnacji tulku jest znakiem szczególnym buddyzmu tybetańskiego. Z reguły przyjmuje się, że początek nadali jej Gjalłang Karmapowie. Począwszy od Pierwszego Szamarpy, Tokdena Drakpy Senge, bezpośredniego ucznia Trzeciego Karmapy Rangdziunga Dordże, jego linia jest jedną z najdłuższych w historii wszystkich linii tybetańskich tulku. Większość inkarnacji Szamarpy znalazła się w Złotym Różańcu karma kamtsang. Wywarły one wielki pozytywny wpływ na buddyzm i nauki karma kagju. Jednak po parinirwanie Dziesiątego Szamarpy Ciedruba Gjatso przez kolejne 170 lat rozpoznawanie i intronizacja Szamarpów były zabronione. To wielka strata dla nauk, która stworzyła w naszej historii lukę nie do naprawienia.

Mając to wszystko na uwadze i dając wyraz swej wielkiej życzliwości, Szesnasty Gjalłang Karmapa intronizował Szamara Miphama Ciekji Lodro. Jednak zasługa uczniów była zbyt mała, by zapobiec przedwczesnemu odejściu Szesnastego Karmapy. Zaś Kunzig Szamar Rinpocze, co stało się źródłem wielkiego smutku, odszedł w parinirwanę zanim uspokoiły się spory w obrębie szkoły kamtsang.

Z szacunku dla dziedzictwa kolejnych Szamarpów oraz faktu, że Szesnasty Karmapa przywrócił rozpoznawanie jego inkarnacji, naszym obowiązkiem jest kontynuowanie tej tradycji. Nieomylne i niekwestionowane rozpoznanie kolejnego Szamarpy miałoby pozytywny wpływ na zjednoczenie karma kamtsang. Dlatego obaj, wspólnie przyjmujemy na siebie tę odpowiedzialność. Pomimo wielu trudności spotkaliśmy się kilkukrotnie a głębokie rozmowy jeszcze bardziej umocniły nasze szczere intencje. Oto ich podsumowanie:

1. Rozpoznanie reinkarnacji Szamara Rinpoczego będzie wspólnym wysiłkiem nas obu. Żaden z nas nie dokona tego samodzielnie.

2. Aby Szamar Rinpocze Jangsi mógł spełnić oczekiwania związane z jego imieniem, obaj przyjmiemy wspólną odpowiedzialność za jego edukację, abhiszeki, przekazy i kluczowe instrukcje.

3. Temat reinkarnacji Szamara Rinpoczego jest dla karma kamtsang sprawą wielkiej wagi, dlatego nie dopuścimy do ingerencji żadnych stron trzecich.

Podsumowując, wszyscy w karma kamtsang jesteśmy uczniami tego samego nauczyciela, wadżra braćmi i siostrami w jednej linii dharmy. Wywoływanie dysput i tworzenie schizm jest krzywdzące dla dziedzictwa naszych poprzedników, drogą prowadzącą do zniszczenia naszej linii. Dlatego wiele pożytku powstałoby z tego, gdyby każdy jeden uczeń karma kamtsang teraz, jak najszybciej, z wielkim żalem za przeszłe działania, wyrecytował minimum sto tysięcy mantr Wadżrasattwy i tysiąc powtórzeń Sutry Trzech Części (Trzech Zbiorów). Powinniśmy także rozwinąć silne postanowienie, że już nigdy nasza cenna Linia Praktyki nie rozpadnie się na dwie frakcje i nie rozpocznie żadnych kłótni o reinkarnacje mistrzów kagju, w szczególności Karmapy i jego Synów Serca. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy w Linii Praktyki karma kamtsang utrzymywali samaja tak z nami zintegrowane jak mleko nieoddzielne jest od wody i tworzyli jedną, współpracującą całość. Prosimy, abyście wzięli to sobie do serca.

Ogjen Trinle Dordże

Thaje Dordże”.

Tłumaczenie ze strony: https://www.facebook.com/siedemnastykarmapa/