Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze – Trzy etapy w procesie rozumienia

„Medytacja powinna być traktowana jako trzeci etap w rozwoju własnego rozumienia. Etapem pierwszym jest słuchanie albo studiowanie nauk z otwartym, chłonnym umysłem, który nie zniekształca tego co słucha. Etapem drugim jest wnikliwe rozważanie tego, co się usłyszało, aby odkryć prawdziwe znaczenie. Trzeci etap to integracja nowo zdobytej wiedzy czy zrozumienia z własną osobowością czy charakterem; w pewnym sensie jest wprowadzeniem jej w życie. Kiedy mówi się o praktyce medytacji, nie oznacza to, iż praktykuje się ją po to, aby pewnego dnia doprowadzić do doskonałości i umieć dokładnie zaprezentować. Chodzi raczej o zintegrowanie praktyki z naszym życiem a nie jedynie o myśleniu o niej”.

Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze – STOPNIE MEDYTACJI PUSTKI