Stephen Batchelor – Ustanie cierpienia

„W ustaniu cierpienia dotykamy wymiaru doświadczenia, które jest ponad czasowe: swawolnej, niepohamowanej przypadkowości rzeczy wyłaniających się z okoliczności tylko po to, by stać się okolicznościami dla czegoś innego. To właśnie jest pustość: nie kosmiczna próżnia, lecz niezrodzony, nieśmiertelny, niekończenie twórczy wymiar życia. Jest on znany jako „łono przebudzenia”; to wyłom w nieruchomym centrum stawanie się, szlak, po którym porusza się skupiona osoba. Ta pustość szepcze: „Urzeczywistnij mnie”.

Stephen Batchelor – BUDDYZM BEZ DOGMATÓW (strona 23