Dalajlama – Gromadzenie zasługi

„Jeżeli nie nagromadziliście dotąd zasługi i nie oczyściliście złych uczynków, trudno wam będzie uzyskać urzeczywistnienie z samej tylko medytacji. Dlatego też ważne jest, aby dokładnie przepracować każdy z warunków wstępnych.
Spełnienie warunków wstępnych to nie tylko kwestia wykonania jakiejś liczby praktyk lub nawet ukończenie trwającego trzy lata i trzy fazy księżyca odosobnienie (jak niektórzy wiedzą, wiele odosobnień trwa właśnie tyle). Musicie gromadzić zasługę i oczyszczać przeszkody dopóty, dopóki nie uzyskacie pewnych urzeczywistnień. Możecie robić to całe życie z myślą o poprawieniu jakości przyszłych żywotów. Czasami, z powodu braku wiedzy, ludzie, którzy udają się na długie odosobnienie, kończą je bardzo dumni z tego tylko, że je ukończyli. Wzrost dumy wywołuje wzrost gniewu, zazdrości i poczucia rywalizacji. To samo przydarza się ludziom posiadającym książkową wiedzę na temat nauk buddy. Kroczenie duchową ścieżką nie jest łatwe, przeszkadzające emocje są bowiem bardzo podstępne”.
Dalajlama