Dalajlama – reakcja na krzywdzenie innych

„Jeśli widzimy, że ktoś krzywdzi innego człowieka, i przejdziemy nad tym do porządku dziennego, będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje dla krzywdzącego. Taka sytuacja wymaga interwencji: odczuwając współczucie dla tego, kto popełnił ów zły czyn, bez gniewu i nienawiści, należy zająć stanowcze stanowisko. Jedno ze ślubowań bodhisattwy zawiera nakaz zdecydowanego działania w wymagającej tego sytuacji – jeżeli bodhisattwa tego nie zrobi złamie śluby.
Jak stwierdza Ćandrakiriti we Wkraczaniu na drogę środka, wzbudzania nienawistnych myśli nie tylko przynosi efekt w postaci niepożądanych form egzystencji w przyszłych żywotach, ale również w chwili, kiedy wzbiera w nas to uczucie.; bez względu na to, jak bardzo staramy się przyjąć postawę pełną godności, nasza twarz staje się odpychająca, robi nieprzyjemne wrażenie. Osoba przepełniona nienawiścią wytwarza bardzo negatywne wibracje, które wyczują nie tylko ludzie, ale i zwierzęta – to prawie tak, jakby z zewnątrz tej osoby wydobywała się para.
Są to natychmiastowe skutki wybuchu nienawiści, która w bardzo nieprzyjemny sposób zmienia fizyczny wygląd osoby znajdującej się pod jej wpływem. Wybuch gniewu lub nienawiści powoduje również całkowite wyłączenia najlepszej części naszego mózgu, a mianowicie tej odpowiedzialnej za zdolność rozróżniana dobra i zła oraz przewidywania krótko- i długofalowych konsekwencji naszych działań. Osoba opętana gniewem niemal traci zmysły. Będąc świadomi, jak destrukcyjne są skutki gniewu i nienawiści, rozumiemy konieczność wystrzegania się tego typu wybuchów emocjonalnych.
Jeśli chodzi o destrukcyjne skutki nienawistnych i gniewnych myśli, nie ochroni nas przed nimi żadne, nawet największe bogactwo, najlepsze wykształcenie, prawo czy broń nuklearna, jakkolwiek wyrafinowany nie byłby system obronny – przed negatywnymi skutkami wybuchu gniewu i nienawiści nie chroni nic zewnętrznego, a jedynie praktykowanie tolerancji i cierpliwości”.

Dalajlama – UZDRAWIANIE GNIEWU