Wskazując kijem na starego człowieka

Kiedy wielki mistrz Padmasambhawa przebywał w Pustelni Wielkiej Skały w Samye, Szierab Gyalpo Ngog, niewykształcony 61-letni człowiek, który posiadał najwyższą ufność i silne oddanie dla mistrza, usługiwał mu przez jeden rok. Przez cały ten czas Ngog nie poprosił go o żadne nauki, również mistrz niczego mu nie przekazał. Kiedy po roku mistrz zamierzał wyjechać, Ngog ofiarował mu talerz w kształcie mandali, na której położył kwiat jednej uncji złota, a następnie powiedział: „Wielki mistrzu, pomyśl o mnie z dobrocią. Po pierwsze, jestem niewykształcony. Po drugie, mam niewielką inteligencję. Po trzecie, jestem stary, a zatem moje elementy są na wyczerpaniu. Proszę cię, przekaż naukę staremu człowiekowi stojącemu na krawędzi śmierci, która byłaby prosta do zrozumienia, mogłaby odciąć wątpliwości, była łatwa do urzeczywistnienia i zastosowania, miała skuteczny pogląd i pomogła mi w przyszłych żywotach”.

Mistrz wskazał swoim podróżnym kijem na serce starego człowieka i udzielił mu następującej instrukcji: Posłuchaj mnie, stary człowieku! Spójrz na przebudzony umysł własnej świadomości! nie ma on formy ani koloru, środka ani krawędzi. Najpierw: nie ma źródła, ale jest pusty. Potem: nie ma miejsca, do którego miałby odejść, ale jest pusty. Ta pustka nie została z niczego uczyniona, jest przejrzysta i świadoma. Kiedy widzisz i rozpoznajesz to, poznajesz swoje pierwotne oblicze. Rozumiesz naturę rzeczy. Widziałeś naturę umysłu, rozpuściłeś podstawowy stan rzeczywistości i odciąłeś wątpliwości dotyczące zagadnień poznania.

Ten przebudzony umysł świadomości nie został wykonany z żadnej materialnej substancji; powstał sam z siebie i jest sobie wrodzony. Jest to natura rzeczy, którą łatwo jest urzeczywistnić, ponieważ nie trzeba jej szukać na zewnątrz. Jest to natura umysłu, która nie składa się z jakiegoś konkretnego postrzegającego i czegoś, na czym można by się skupić. Przeciwstawia się ograniczeniom nietrwałości i unicestwienie. Nie ma w niej niczego do przebudzenia; przebudzony stan oświecenia to twoja świadomość, która jest w naturalny sposób przebudzona. Nie ma w niej żadnej rzeczy, która idzie do piekła; świadomość jest w naturalny sposób czysta. Nie ma w niej żadnej praktyki, którą trzeba by kontynuować; jej istota jest w sposób naturalny świadoma. Ten wielki pogląd naturalnego stanu jest obecny w tobie; postanów, że nie będziesz go poszukiwał na zewnątrz.

Kiedy w ten sposób zrozumiesz pogląd i będziesz chciał zastosować go w swoim doświadczeniu,gdziekolwiek się zatrzymasz, będzie to góra odosobnienia twego ciała. Bez względu na to, jakie zewnętrzne zjawiska postrzegasz, zachodzą one w naturalny sposób i są w naturalny sposób puste; pozwól im, niech będą wolne od tworów umysłu. W naturalny sposób uwolnione zjawiska staną się twoimi pomocnikami, a ty będziesz mógł praktykować, biorąc zjawiska za ścieżkę.

Cokolwiek porusza się w twoim umyśle, cokolwiek myślisz, nie ma żadnej esencji, lecz jest puste. Myśli uwalniają się w sposób naturalny. Kiedy pamiętasz o esencji swojego umysłu, możesz przyjąć myśli za ścieżkę, a praktyka stanie się łatwa.

Jeśli natomiast chodzi o najgłębsza radę: bez względu na to, jakiego rodzaju przeszkadzające uczucia odczuwasz, spójrz na dane uczucie, a ono bez śladu uspokoi się. Przeszkadzające uczucie wyzwala się więc w sposób naturalny. Można to bez trudu praktykować.

Kiedy możesz praktykować w ten sposób, twój trening medytacyjny nie ogranicza się do medytacyjnych sesji. Wiedząc, że wszystko jest pomocnikiem, twoje doświadczenie medytacyjne jest niezmienne, wrodzona natura jest niegasnąca., a twoje zachowanie uwolnione z pęt. Gdziekolwiek jesteś, nigdzie nie oddalasz się od wrodzonej natury.

Jeśli raz to zrozumiesz, twoje materialne ciało może być stare, ale przebudzony umysł się nie starzeje. Nie zna różnicy pomiędzy młodością i starością. Wrodzona natura nie jest stronnicza. Kiedy rozpoznasz tę świadomość

, obecną w tobie pełnię uwagi, nie będzie różnicy pomiędzy zdolnym a tępym. Kiedy zrozumiesz, ze ta wrodzona natura, wolna od stronniczości, jest obezna w tobie, nie będzie różnicy między dużymi a małymi umiejętnościami. Mimo iż twoje ciało, podpora umysłu, oddali się, dharmakaja świadomości mądrości jest niegasnąca. Kiedy osiągniesz stabilizację w tym niezmiennym stanie, nie ma różnicy pomiędzy długim, a krótkim okresem życia.

Stary człowieku, praktykuj prawdziwe znaczenie! Weź sobie praktykę do serca! Nie myl słów i znaczeń! Nie oddzielaj się od swego przyjaciela, cierpliwości! Do wszystkie podchodź z uważnością! Nie angażuj się w jałowe gadulstwo i bezsensowne plotkarstwo! Nie angażuj się w zwykłe cele! Nie zaprzątaj sobie głowy obawami o potomstwo! Nie pragnij jeść i pić w nadmiarze! Postanów umrzeć jako zwykły człowiek! Twoje życie biegnie przed siebie, a więc bądź pilny! Praktykuj zgodnie z tym wyjaśnieniem dla starego człowieka na krawędzi śmierci!

Ponieważ Guru Rinpocze wskazał kijem na serce Szieraba Gyalpo, jest to zwane „Wyjaśnienie wskazujące kijem na starego człowieka”. Szierab Gyalpo Ngog osiągnął wyzwolenie i spełnienie.

Dla pożytku przyszłych pokoleń, księżniczka z Kharczien zapisała to pod tytułem „Wyjaśnienie Wskazującego Kija”.