Przekaz mocy Buddy Siakjamuniego – 7 listopada 2021

7 listopada (niedziela) 15:30 (polskiego czasu, CET) Jego Świątobliwość Sakja Triczen (41-szy Sakja Tridzin) udzieli przekazu mocy Buddy Siakjamuniego tłumaczonego na język polski.

Rejestracja na Zoom (z polskim tłumaczeniem oraz po angielsku, po tybetańsku): https://cutt.ly/Rejestracja711

Gospodarzem jest Sakya Kalden Ling (Niemcy) we współpracy z Przyjaciółmi Sakja.

Jeśli chcesz złożyć darowiznę niemieckiemu organizatorowi wydarzenia (centrum Sakya Kalden Ling), możesz to zrobić za pomocą PayPal: info@sakya-foundation.de lub przelewem bankowym używając następujących danych https://en.sakyakaldenling.de/zentrum/bankverbindung

Wydarzenie będzie tłumaczył Robert Dominik Tkanka. Jeśli chcesz wesprzeć tłumacza, możesz to zrobić, dokonując przelewu na jego nr konta 37 1140 2004 0000 3102 7621 3065

Link do Zoom z polskim tłumaczeniem zostanie wysłany do wszystkich zarejestrowanych e-mailem najpóźniej jeden dzień przed wydarzeniem.

O SZKOLE SAKJA I BIOGRAFII J.Ś. SAKJA TRICZEN

Jego Świątobliwość Sakja Triczen Ngałang Kunga (J.Ś. 41. Sakja Tridzin) wraz z innymi głowami szkół buddyzmu tybetańskiego jest uważany za jednego z najbardziej szanowanych buddyjskich przywódców duchowych.

Szkoła Sakja ma swoje korzenie w tych samych naukach Buddy Siakjamuniego co inne tybetańskie szkoły. Według Sakja Triczena różnica tkwi tylko w liniach nauk.

Czterdziesty pierwszy patriarcha szkoły Sakja nazywa się teraz Sakja Triczen („wielki tron”). Odkąd został głową szkoły Sakja w Tybecie, pozostaje starszym duchowym mentorem tej szkoły buddyzmu nawet po 2017 roku, kiedy tytuł Sakja Tridzin („posiadacz tronu”) został przekazany następnemu pokoleniu spadkobierców rodziny Khon.

Szkoła Sakja charakteryzuje się wiodącą rolą nauczycieli świeckich szczególną rolą żeńskich lamów. Wszystkie kobiety w rodzinie Khon otrzymują duchowe wykształcenie i tytuł „dzietsunma” („czcigodna”). Wiele z tych kobiet było uważanych za emanacje Wadżrajogini i osiągnęło najwyższe duchowe urzeczywistnienia.

Rodzina Khon najpierw przynależała do religii Bon a następnie do pierwszej tybetańskiej szkoły buddyjskiej Ningma. Jej historyczne korzenie sięgają najbliższych uczniów Padmasambhawy, dwóch braci: świeckiego Dordże Rinczena i mnicha Lui Wangpo. Od nich Sakja odziedziczyła bezpośrednią linię przekazu Wadżrakilaji i innych praktyk. W XI-XII wieku szkoła została ukształtowana przez tybetańskich tłumaczy, którzy przenieśli do swojego kraju linie sutr i tantr „nowych przekazów” z Indii.

Szkoła Sakja ma również tradycję reinkarnowanych tulku. J.Ś. 41. Sakja Tridzin rozpoznał wielu tulku (w tym Dzongsara Kjentse Norbu Rinpocze urodzonego w 1961). Wnuczka Jego Świątobliwości 41-szego Sakja Tridzina Dzietsynma Kunga Trinlej (ur. 2007) została rozpoznana przez Jego Świątobliwość 14-tego Dalajlamę jako reinkarnacja Khandro Tare Lhamo (1938-2003), joginkę z tradycji Nyingma i tertonkę.

J.Ś. 41. Sakya Tridzin urodził się w 1945 roku. Istnieją przesłanki, że jest reinkarnacją wielkiego tertona Ningma imieniem Apam będącego synem Dudzioma Lingpy. Więcej szczegółów: http://www.buddhanet.net/pdf_file/sakya_bios.pdf

W 1959 r. J.Ś. Sakya Tridzin opuścił Tybet. Odrestaurował klasztory Sakja w Indiach, udzielił nauk na całym świecie i wraz z Kenczen Appey Rinpocze stworzył buddyjskie instytucje edukacyjne: Sakya College (Dehradun, Indie, 1972) i Międzynarodową Akademię Buddyjską (Nepal, Katmandu, 2001).