Dalajlama – Wiara i mądrość

„Przywódca, który wzbudza wiarę, musi uważać, by była ona właściwa. Powinien być szczery i nie wymagać ślepej wiary. W tradycji buddyjskiej uważamy, że istotne jest łączenie wiary z mądrością. W tym kontekście mądrość oznacza Właściwy Pogląd: postrzeganie rzeczy takimi, jakie są naprawdę, oraz rozumienie nietrwałości, współzależności i zależnego powstawania. Wiara potrzebuje oparcia – a tym oparciem jest mądrość.

Mądry przywódca bada przyczyny i skutki obrania danego celu lub zaistnienia danego wydarzenia, oceniając, czy są one prawidłowe, właściwe, prawdziwe czy fałszywe. Jeśli wiara jest ślepa, łatwo pada ofiara oszustwa i błędów w osądzie, a także ulega zniekształceniu pod wpływem emocji. Bez mądrości wierzylibyśmy we wszystko, co ktoś nam powie, niezależnie od tego, czy byłoby to dobre czy złe. Moc, którą daje wiara, pozwala nam dokonać wszystkiego, nawet złych czynów. Kiedy wiara jest tak silna, przypominam ludziom, by poddawali ją kontroli rozumu, aby zachować równowagę.

Z drugiej strony, mądrość bez wiary również nie wystarcza, ponieważ brak jej siły do działania. Mądrość wspiera wiarę, kierując ją we właściwą stronę i wzmacniając wytrwałość. Obie działają wspólnie, aby osiągnąć cel. Oczywiście, wiara jest indywidualną sprawą każdego z nas”.

Dalajlama – DROGA PRZYWÓDCY (strony 77-78)