Khenpo Cziedrak Rinpocze – Najgłębszy aspekt buddyzmu

„Najgłębszym aspektem buddyzmu jest nauka, nie rytuały”.

„Buddyzm nie jest ani religią, ani żadnego rodzaju tradycją – buddyzm naucza”.

„Jest możliwe, że ktoś, kto chce zadowolić ludzi, podporządkowuje się zewnętrznym normom zachowania, ale bardzo ważne jest aby starać się zgłębiać wewnętrzne wpływy buddyzmu, nie będąc rozpraszanym przez zewnętrzne formy. Tradycje sutr i tantr mają w sobie dużo nauki.”

„Takie czynności jak recytowanie mantr są często uczone bez uprzedniego studiowania samej tantry. Jeśli uczeń najpierw studiuje wtedy rozumie całe znaczenie tego, co te metody przekazują i nie wydaje się to już takie obce. Błędem jest to, że są one przekazywane bez żadnego wytłumaczenia; więc wewnętrzne zrozumienie zajmuje więcej czasu. Tak np. recytowanie mantr jest metodą służącą rozwojowi tradycji pozostawania w trwałym stanie wyciszenia umysłu.”

Cytowane fragment pochodzą z artykułu:

Kilka refleksji na temat buddyzmu

https://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/page.php?id=59