Czogjam Trungpa – Nie doprowadzaj spraw do bolesnego punktu

33. Nie doprowadzaj spraw do bolesnego punktu

Nie zrzucaj winy za swoje poczucie niezadowolenia, bólu i nieszczęścia na kogoś innego i nie próbuj wykorzystywać swojej władzy. Jakąkolwiek władzę posiadasz – władzę w rodzinie, władzę dzięki zręcznemu posługiwaniem się słowem czy władzę polityczną – nie narzucaj jej nikomu innemu.

To hasło oznacza także, że nie należy poniżać ludzi. W sumie ważnym punktem idei bodhisattwy jest wspieranie ludzi na ich ścieżce. Możesz jednak nawiązywać takie relacje z ludźmi, że będziesz robić postępy na ścieżce znacznie szybciej niż oni. Istnieją sposoby na spowolnienie podróży innych osób, dzięki czemu możesz ich wyprzedzić. Ale w tym haśle zamiast robić to, rozwijacie się na odwrót – idziecie za innymi”.

„Don’t bring things to a painful point.

Don’t blame your sense of dissatisfacion, pain, and misery on somebody else, and do not try to lay your power trips on others. Whatever power you have – domestic power, literary power, or political power – don’t impose it on somebody else.

This slogan also means not a humiliate people. An important point of a bodhisattva idea altogether is to encourage people on thier path. However, you could relate with people in such a way that you progress much faster on the path theen they do. There are ways of slowing down other people’s journeys so that you can stay ahead of them. But in this slogan, instead of doing that, you develop the other way around – you come along behind the others”.

Chogyam Trungpa – TRAINING THE MIND (page 183)