Czagdud Tulku – Negatywne działania

„Zabijanie, kradzież czy niewłaściwe zachowanie seksualne to nieprawości fizyczne. Aby działanie było w pełni negatywne, muszą się na nie złożyć cztery czynniki. Akt zabijania obejmuje: rozpoznanie obiektu, który ma być zabity, ustalenie motywacji zabójstwa, popełnienie samego czynu i śmierć ofiary. Nawet jeśli nie popełnimy morderstwa, ale mamy taki zamiar, to z powodu identyfikacji obiektu i ustalenia motywacji stworzymy połowę karmy odpowiadającej rzeczywistemu zabójstwu. Podobnie, jeśli nieświadomie rozdepczemy mrówkę – również wtedy wytworzymy połowę negatywnej karmy odpowiadającej zabiciu czującej istoty.
Z kolei kradzież to zabieranie czegoś, co nie zostało nam dane. Do kradzieży zalicza się zabieranie czegoś bez wiedzy właściciela, przywłaszczenie sobie cudzej własności przy użyciu siły oraz wykorzystywanie posiadanej przewagi lub władzy w celu zdobycia cudzej własności dla własnej korzyści.
Niewłaściwe zachowanie seksualne to kontakt seksualny z osobą nieletnią lub chorą. Ma ono miejsce także wówczas, gdy taka aktywność powoduje ból fizyczny lub emocjonalny dyskomfort oraz gdy wiąże się z łamaniem własnych lub cudzych ślubów czy zobowiązań wobec partnera”.

Czagdud Tulku – BRAMY BUDDYJSKIEJ PRAKTYKI