Czagdud Tulku – Ofiarowywanie lampek maślanych

„Jakie jest znaczenie ofiarowania lampek maślanych? Nie ofiarowujemy ich po to, żeby oświecone istoty mogły je zobaczyć. Przeciwnie, ofiara światła jest środkiem rozpraszania ciemności naszej własnej ignorancji, dając początek jasności i mądrości. Ofiarowujemy je z życzeniem, aby ich światło oświetlało niższe królestwa i bardo, uwalniając z udręki istoty cierpiące w ciemności. Dążymy również do tego, aby wszystkie istoty rozwijały większą jasność umysłu, aby odkryć przyczyny długotrwałego szczęścia we właściwych używaniu ciała, mowy i umysłu. Wreszcie, ofiarowujemy je, aby wewnętrzne światło wielkiej wiedzy pojawiło się we wszystkich umysłach czujących istot i usunęło ciemność ignorancji i intelektualne zaciemnienia. „

~ Czagdud Tulku Rinpocze