Gardze Khamtrul Rinpocze – sny

„Trzecim zagadnieniem jest ocena tego, czy nasza praktyka dzogczen naprawdę nas zmienia. W ocenie tego pomagają nam nasze sny. Nie powinniśmy brać pod uwagę nieczystych zjawisk, jakie pojawiają się w naszych snach, ani dać się schwytać przez nasze sny. Zrozumiemy, ze śnimy. nasze sny na ogół mają tendencję do namnażania się, ale jeśli nasza praktyka jest dobra, będziemy mieć mniej snów. Jeśli nasze sny zmierzają w dobrym kierunku, będziemy śnili o krainach Buddy, widzieli światła i promienie”.

Khamtrul Rinpocze – WPROWADZENIE PRAKTYKI DO ŻYCIA CODZIENNEGO (tłumaczenie Jacek Sieradzan)