XVI Karmapa – Ku Najwyższemu Oświeceniu

Wszystkie rzeczy są w swej naturze umysłem.
Ponieważ są umysłem, nie ma niczego
nawet najdrobniejszej rzeczy, jak atom czy pyłek kurzu,
który nie miałby tej samej natury umysłu.
Wszystko jest w swej nagości czyste,
nie stworzone przez niższy umysł.


Ta realizacja jest Stanem Oświecenia Buddów Trzech Czasów…
Ich symbolicznym Pałacem Światła Buddy.
W ich głębi lub osiągnięciu, Pełnia jest istotą Buddy,
Owocem, Rzeczywistością.


Pozostań nierozproszony w tej głębi.
Bez potrzeby koncentrowania się na ciele i mowie.
Wszystko przyjdzie spontanicznie.


Nie ma w Tym niczego do zrealizowania:
zrozum, że cokolwiek się pojawia
nie posiada własnej istotowości.


Wszystkie zjawiska są pozbawione własnej natury
a królestwo umysłu, Dharmadhatu
jest całkowicie wolne od myśli.
Wielka przekraczająca dualizm wiedza
jest Świętym duchem,
w którym wszystko jest identycznością.


Tak jak wielka rzeka wciąż płynie…
Kiedy praktykujesz medytację,
siedząc w Milczeniu,
jest w tym wewnętrzna czystość.


To jest
natura Buddy – oświecenie.
Po prostu nie ma tam zwykłego świata
a wszystko jest wielką Błogością.


Wszystkie Dharmy, każda pojedyncza rzecz
są puste w swej esencji
i pozostając pustymi
nie mogą być schwytane przez umysł.
W ten sposób automatycznie
stajemy się oczyszczeni z przywiązania.


Nic nie powstaje w umyśle,
który pozostaje poza intelektualnym myśleniem.
Taka jest ścieżka wszystkich Buddów,
wszystkich oświeconych istot.

Źródło: Magazyn CyberSangha nr 3
Tłumaczenie Jarosław Wierny