II Dalajlama – Pieśń Mahajany

Ostateczna natura bytu
Nie została sztucznie wymyślona, w swej istocie jest niezmienna,
Z natury jest czysta, poza pojęciami dobra i zła,
Jest wszechprzenikająca, a będąc ostateczną naturą wszystkiego
Jest kwintesencją esencji;
Rozumiejąc to, wychodzi się poza ograniczenia pomieszania.

Jeśli chodzi o konwencjonalny poziom świata,
Jest to obraz namalowany pędzlem dyskursywnych myśli,
W którym i na którym nie można znaleźć niczego naprawdę istniejącego.
Wszystkie rzeczy w świecie i poza nim
Są uwarunkowane przez określenia i kategorie umysłu.
Wiedząc o tym, zna się rzeczywistość;
Widząc to, widzi się to co najbardziej prawdziwe.

(…)

Od początku, w istocie nie istnieje różnica
Pomiędzy naturą samsary i nirwany;
Jednak pozytywne i negatywne działania
Niezmiennie powodują powstanie odpowiednich rezultatów.
Wielka Ścieżka w działaniu jest tym zrozumieniem
Połączonym z praktyką sześciu doskonałości:
Szczodrości, dyscypliny, łagodności, radosnego wysiłku, medytacji i mądrości.

Źródło: Magazyn CyberSangha Nr 5 (wrzesień 1998)
Tłumaczenie Jacek Sieradzan.