Chris Impey – buddyzm i nauka

„Wyobrażałem sobie, że buddyści prowadzą życie w samotności i medytacji, że bycie buddystą oznacza wycofanie się ze świata. Myślałem, że nauka może być niepożądaną ingerencją w ich ascetyczny świat.

Wkrótce dowiedziałem się, że buddyzm lepiej opisuje słowo filozofia niż religia. Nie ma teologii i nie zajmuje się początkiem wszystkiego. Budda nie był bogiem i nie twierdził, że nim jest. Buddyzm dostosowuje się do nauki, akceptując naturalną przyczynowość i próbując zweryfikować dowolny światopogląd za pomocą obserwacji. Dalajlama oświadczył: „Jeśli nauka wykaże błędy w buddyzmie, wówczas buddyzm będzie musiał się zmienić.” Trudno wyobrazić sobie podobne słowa pochodzące od przywódców innych światowych religii. Empiryczne tło buddyzmu stanowi podstawę do bogatego dialogu z nauką”.

Chris Impey – brytyjski astronom, wykładowca i autor kilkunastu książek na temat astronomii.